Avståndsvarning

Avståndsvarning* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Funktionen Avståndsvarning(Distance Alert) varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande fordon blir för kort.

Funktionen har vissa symboler och meddelanden vilka kan visas i kombiinstrumentet om funktionen är nedsatt på grund av dess begränsningar.

SymbolSymbolerna är schematiska.

Meddelande

Innebörd

Radarn blockerad Se handbok

Avståndsvarning är tillfälligt ur funktion.

Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon t.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.

För information, se Radarsensor – begränsningar.

Kollisionsvarning Service erfordras

Avståndsvarning samt Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.

Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.


Var detta till någon hjälp?