Reglage – övrigt

Motorhuv – öppna och stänga

Uppdaterad 1/31/2020

Motorhuv – öppna och stänga

Motorhuven kan öppnas när handtaget i kupén vridits medurs och spärren vid kylargrillen förts åt vänster.

P4-1246 Opening bonnet, inside

Handtaget för huvöppning är alltid på vänster sida.

P4-1220-Y55X-Opening and closing bonnet, outside

Vrid handtaget ungefär 20-25 grader medurs. Det hörs när spärren släpper.

För spärren åt vänster och öppna huven. (Spärrhaken sitter mellan strålkastare och kylargrill, se bild.)

Varning

Kontrollera att huven låser ordentligt vid stängning.


Var detta till någon hjälp?