Reglage – övrigt

Ratt

Uppdaterad 1/31/2020

Ratt

Ratten kan justeras i olika lägen och har reglage för signalhorn, farthållare samt meny-, ljud- och telefonstyrning.

Inställning

P4-14w20-Inställning ratt

Inställning av ratt.

Spak – lösgöring av ratt
Möjliga rattlägen

Ratten kan ställas in i höjd- och djupled:

Skjut spaken framåt för att lösgöra ratten.

Ställ in ratten i det läge som passar.

Dra tillbaka spaken för att fixera ratten. Om det går trögt, tryck lite på ratten samtidigt som spaken förs tillbaka.

Varning

Ställ in ratten och fixera den innan avfärd. Ratten får aldrig ställas in under färd.

Vid hastighetsberoende servostyrning* kan rattmotståndet regleras, se Justerbart rattmotstånd.

Knappsatser* och paddlar*

P4-1617-Keypads and paddle steering wheel

Knappsatser och paddlar i ratten.

Paddel för manuell växling av automatisk växellåda, se Automatisk växellåda – Geartronic.
Ljud- och telefonstyrning, se supplement Sensus Infotainment.

Signalhorn

P4-1617-Horn

Signalhorn.

Tryck på rattens centrum för att signalera.


Var detta till någon hjälp?