Introduktion

Tillbehör och extrautrustning

Uppdaterad 1/31/2020

Tillbehör och extrautrustning

Felaktig inkoppling och installation av tillbehör och extrautrustning kan påverka bilens elektroniksystem negativt.

Vissa tillbehör fungerar endast när tillhörande programvara finns i bilens datorsystem. Volvo rekommenderar därför att du alltid kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad innan du installerar tillbehör eller extrautrustning som ansluts till eller påverkar det elektriska systemet.

Värmereflekterande vindruta*

Vindrutan är försedd med en värmereflekterande film (IR) som minskar solens värmeinstrålning i kupén.

Användes en transponder eller liknande anordning för att passera vägtullar är det viktigt att denna är placerad så att den inte täcks av den värmereflekterande filmen. Placeras elektronisk utrustning bakom en glasyta med värmereflekterande film kan den påverka dess funktion och prestanda negativt.

Tänk på att transpondern inte får täcka eller störa sensorer eller kameror som sitter i eller i anslutning till vindrutan.

P4-1220-Y55X IR free windscreen

Fält där IR-film inte är applicerad.

Mått

A

65 mm

B

150 mm

C

125 mm


Var detta till någon hjälp?