Klimat

Eluppvärmda framsäten*

Uppdaterad 1/31/2020

Eluppvärmda framsäten*

Framsätenas uppvärmning har tre lägen för att öka komforten för förare och passagerare när det är kallt.

P4-1246-Y55X Comfort level in display

Aktuell värmenivå visas i mittkonsolens bildskärm.

P4-1220-Y55X-Seatheat button ETC

Tryck upprepade gånger på knappen för att skifta mellan de olika nivåerna eller stänga av funktionen.

Tre värmenivåer som ger olika uppvärmningseffekt finns:

  • Högsta värmenivån – tre orange fält lyser i mittkonsolens bildskärm (se bilden ovan).
  • Lägre värmenivån – två orange fält lyser i bildskärmen.
  • Lägsta värmenivån – ett orange fält lyser i bildskärmen.
  • Stäng av värmen – inget fält lyser.

Varning

Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.


Var detta till någon hjälp?