Klimat

Eluppvärmt baksäte*

Uppdaterad 1/31/2020

Eluppvärmt baksäte*

Uppvärmningen av baksätets ytterpositioner har tre lägen för att öka komforten för passagerare när det är kallt.

P4-1220-Y55X-Buttons bak of tunnel console

Aktuell värmenivå visas i tryckknappens lampor:

Tryck upprepade gånger på knappen för att skifta mellan de olika nivåerna eller stänga av funktionen.

Tre värmenivåer som ger olika uppvärmningseffekt finns:

  • Högsta värmenivån – tre lampor lyser.
  • Lägre värmenivån – två lampor lyser.
  • Lägsta värmenivån – en lampa lyser.
  • Stäng av värmen – ingen lampa lyser.

Varning

Eluppvärmt säte ska inte användas av personer som har svårt att uppfatta temperaturökning på grund av känselbortfall eller av någon anledning har svårigheter att hantera reglaget för det eluppvärmda sätet. I annat fall kan brännskada uppstå.


Var detta till någon hjälp?