Klimat

Menyinställningar – klimat

Uppdaterad 1/31/2020

Menyinställningar – klimat

Det är möjligt att aktivera/deaktivera eller ändra grundinställning för fyra av klimatanläggningens funktioner via mittkonsolen.

Klimatanläggningens funktioner kan via menysystemet i MY CAR återställas till grundinställningen. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.


Var detta till någon hjälp?