Utforska din manual

V40
2019

Låsning/upplåsning

11 Resultat

Blockerat låsläge*

Blockerat låsläge* innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör dörröppning från insidan.

Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr

Manuell låsning av dörr

I vissa situationer måste bilen kunna låsas manuellt, t.ex. vid strömbortfall.

Låsning/upplåsning – utifrån

Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln. Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp samtliga dörrar, bakluckan och tankluckan. Olika sekvenser för upplåsning kan väljas.

Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering

Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan öppna en bakdörr inifrån. Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt när dörren är öppen.

Låsning/upplåsning – indikering

När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.

Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*

Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan öppna en bakdörr inifrån.

Låsning/upplåsning – handskfack

Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.

Låsning/upplåsning – baklucka

Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp på ett antal olika sätt.