Utforska din manual

V40
2019

Bluetooth handsfree telefon

13 Resultat

Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar

Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym och ringvolym.

Symboler i bildskärm

Översikt av symboler som kan visas i bildskärmens aktivitets-/statusfält.

video

Bluetooth® handsfree telefon

En mobiltelefon som är utrustad med Bluetooth® kan anslutas trådlöst till bilen.

video

Fjärrkontroll*

Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.

Telefonbok

Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen är ansluten.

Koppla ifrån Bluetooth®-enhet

När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från bilen kopplas den automatiskt ifrån.

Samtalshantering

Funktioner för hantering av telefonsamtal.

Ta bort Bluetooth®-enhet

Det är möjligt att ta bort (avregistrera) en Bluetooth®-enhet från bilen. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.

Bluetooth® handsfree telefon – översikt

Systemöversikt för Bluetooth® handsfree telefon.