Ljud och media

Favoriter

Uppdaterad 1/31/2020

Favoriter

Koppla ofta använd funktion till FAV-knappen. Det är möjligt att koppla en funktion inom respektive källa i huvudkällorna radio, media, MY CAR och webbläsaren (vid internetansluten bil). Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV.

Koppla favorit

P3-1346-x60-FAV-button

Välj en huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA).

Välj källa (t.ex. AM, Bluetooth).

I källans normalvy, tryck OK/MENU och välj FAV-menyn.

Alternativt långt tryck på FAV-knappen, tills menyn visas.

Välj funktion i menyn att koppla till FAV.

När källan (t.ex. AM, Bluetooth®) är aktiv är den sparade funktionen tillgänglig genom ett kort tryck på FAV.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system