Start/stop-system

Start/Stop* – motorn auto-startar

Uppdaterad 1/31/2020

Start/Stop* – motorn auto-startar

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus.

En auto-stoppad motor kan i vissa fall åter-starta utan att föraren bestämt att färden ska fortsätta.

I följande fall auto-startar motorn även om föraren inte tryckt ner kopplingspedalen (manuell låda) eller tar foten från bromspedalen (automatisk låda):

Villkor

M/AM = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.

Imma bildas på rutorna.

M + A

Miljön i kupén avviker från förvalda värdenBil med ECC..

M + A

Ett temporärt högt strömuttag råder eller startbatteriets kapacitet sjunker under lägsta tillåtna nivå.

M + A

Upprepade pumpningar med bromspedalen.

M + A

Motorhuven öppnasEndast med vissa motorer..

M + A

Bilen börjar rulla, eller gör en liten hastighetsökning om bilen auto-stoppat utan att stå helt stilla.

M + A

Förarens bälteslås öppnas med växelväljaren i D- eller N-läge.

A

RattrörelserEndast med vissa motorer..

A

Växelväljaren förs ur D-läget till S-lägeSportläge., R eller "+/–".

A

Förardörren öppnas med växelväljaren i D-läge – "pling"-ljud och textmeddelande informerar om att Start/Stop-funktionen är aktiv.

A

Varning

Öppna inte motorhuven när motorn auto-stoppat – motorn kan plötsligt auto-starta. Gör först en normal motoravstängning med START/STOP ENGINE-knappen innan huven fälls upp.


Var detta till någon hjälp?