Start/stop-system

Start/Stop* – motorn auto-startar inte

Uppdaterad 1/31/2020

Start/Stop* – motorn auto-startar inte

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus.

Motorn auto-startar inte alltid efter att ha auto-stoppat.

I följande fall auto-startar inte motorn efter att ha auto-stoppat:

Villkor

M/AM = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.

En växel är ilagd utan frikoppling – en displaytext uppmanar föraren att ställa växelspaken i neutralläge för att auto-start ska kunna ske.

M

Föraren är obältad.

M

Föraren är obältad, växelväljaren är i P-läge och förardörren är öppen – en normal motorstart måste göras.

A


Var detta till någon hjälp?