Start/stop-system

Start/Stop* – motorn stoppar inte

Uppdaterad 1/31/2020

Start/Stop* – motorn stoppar inte

Vissa kombinationer av motor och växellåda är försedda med en Start/Stop-funktion vilken träder i funktion vid t.ex. stillastående bilkö eller väntan vid trafikljus.

Även om Start/Stop-funktionen är aktiverad, auto-stoppar motorn inte alltid.

Motorn auto-stoppar inte om:

Villkor

M/AM = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.

bilen inte först uppnått ca 10 km/h (6 mph) efter nyckelstart eller senaste auto-stopp.

M + A

föraren öppnat säkerhetsbältets lås.

M + A

startbatteriets kapacitet är under lägsta tillåtna nivå.

M + A

motorn inte har normal driftstemperatur.

M + A

yttertemperaturen är omkring fryspunkten eller över ca 30 °C.

M + A

vindrutans elektriska uppvärmning aktiveras.

M + A

miljön i kupén avviker från förvalda värdenBil med ECC. – indikeras av att kupéfläkten har ett högt varvtal.

M + A

bilen backas.

M + A

startbatteriets temperatur är under fryspunkten eller för hög.

M + A

föraren gör större rattrörelser.

M + A

avgassystemets partikelfilter är fullt – först efter att en automatisk reningscykel utförts (se Dieselpartikelfilter (DPF)), återaktiveras den tillfälligt avstängda Start/Stop-funktionen.

M + A

vägbanan är mycket brant.

M + A

ett släpfordon är elektriskt anslutet till bilens elsystem.

M + A

motorhuven öppnatsEndast med vissa motorer..

M + A

växellådan inte har normal driftstemperatur.

A

det atmosfäriska lufttrycket understiger motsvarande 1500–2500 m.ö.h. – aktuellt lufttryck varierar med rådande väderlek.

A

den Adaptiva farthållarens Köassistent är aktiverad.

A

växelväljaren förs ur D-läget till R, S-lägeSportläge. eller "+/–".

A


Var detta till någon hjälp?