Batteri

Batteri – Start/Stop

Uppdaterad 1/31/2020

Batteri – Start/Stop

Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.

Bil försedd med Start/Stop-funktion är utrustad med två 12 V-batterier – ett extra kraftigt startbatteri samt ett stödbatteri som hjälper till vid Start/Stop-funktionens startsekvens.

För mer information om Start/Stop-funktionen, se Start/Stop.

För mer information om bilens startbatteri, se Starthjälp.

Följande tabell visar specifikationer för stödbatteriet.

Spänning (V)

12

KöldstartförmågaEnligt EN-standard. – CCACold Cranking Amperes. (A)

120Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion som auto-stoppar endast när bilen står helt still.

170Övriga.

Storlek, L×B×H (mm)

150×90×106Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion som auto-stoppar endast när bilen står helt still.

150×90×130Övriga.

Kapacitet (Ah)

8Manuell växellåda i kombination med Start/Stop-funktion som auto-stoppar endast när bilen står helt still.

10Övriga.

Viktigt

Vid byte av startbatteri, i bil med Start/Stop-funktion, måste batteri av EFBEnhanced Flooded Battery.-typ eller starkare installeras.

Vid byte av stödbatteri måste batteri av AGMAbsorbed Glass Mat.-typ monteras.

OBS

  • Ju högre strömuttag det är i bilen, desto mer måste generatorn arbeta och batterierna laddas = Ökad bränsleförbrukning.
  • När startbatteriets kapacitet sjunkit under lägsta tillåtna nivå kopplas Start/Stop-funktionen ur.

Tillfälligt reducerad Start/Stop-funktion p.g.a. högt strömuttag innebär:

  • Motorn auto-startar

    Auto-start kan endast ske om växelspaken står i neutralläge.

    utan att föraren trycker ner kopplingspedalen (manuell växellåda).
  • Motorn auto-startar utan att föraren lyfter foten från färdbromspedalen (automatisk växellåda).

Batteriernas placering

P4-1220- Overview battery
Startbatteri

Se Startbatteri – allmänt för utförlig beskrivning av startbatteriet.

Stödbatteri

Stödbatteriet behöver normalt inte mer service än det ordinarie startbatteriet. Vid frågor eller problem bör verkstad kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Viktigt

Om följande inte beaktas kan Start/Stop-funktionen tillfälligt upphöra att fungera efter inkoppling av externt startbatteri eller batteriladdare:

  • Den negativa batteripolen på bilens startbatteri får aldrig användas för anslutning av externt startbatteri eller batteriladdare – enbart bilens chassi ska användas som jordpunkt.

Se Starthjälp – där beskrivs var och hur kabelklammorna ska placeras.

OBS

Om startbatteriet urladdats så mycket att bilen saknar normala elektriska funktioner och motorn därefter hjälpstartas med ett externt batteri eller en batteriladdare, kommer Start/Stop-funktionen att vara fortsatt aktiverad. Om Start/Stop-funktionen kort därefter auto-stoppar motorn är risken stor att auto-start av motorn kommer att misslyckas p.g.a. otillräcklig batterikapacitet eftersom batteriet inte hunnit återuppladdas.

Om bilen har hjälpstartats eller om tillräcklig tid saknas för att ladda batteriet med en batteriladdare rekommenderas att tillfälligt deaktivera Start/Stop-funktionen tills batteriet återuppladdats av bilen. Vid en yttertemperatur av +15 °C behöver batteriet laddas minst 1 timma av bilen. Vid lägre yttertemperatur kan laddningstiden öka till 3–4 timmar. Rekommendationen är att ladda upp batteriet med en extern batteriladdare.

För mer information om laddning av startbatteri, se Startbatteri – allmänt.


Var detta till någon hjälp?