Utforska din manual

V40
2019

Motorrum

17 Resultat

Elsystem

Elsystemet är enpoligt och använder chassi och motorstomme som ledare.

Batteri – symboler

På batterier finns symboler som informerar och varnar.

Motorolja – kvalitet och volym

Rekommenderad motoroljekvalitet och volym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Spolarvätska – påfyllning

Spolarvätska används till renhållning av strålkastare och rutor. Vid temperaturer under fryspunkten ska spolarvätska med frostskydd användas.

Bromsvätska – kvalitet och volym

Bromsvätska kallas mediet i ett hydrauliskt bromssystem som används för att överföra tryck från huvudbromscylindern till de mekaniska bromsarna.

Motorolja – kontroll och påfyllning

Oljenivån detekteras med elektronisk oljenivågivare.

Broms- och kopplingsvätska – nivå

Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken.

Säkringar – allmänt

För att förhindra att bilens elektriska system skadas genom kortslutning eller överbelastning, är alla de olika elektriska funktionerna och komponenterna skyddade genom ett antal säkringar.

Motorrum – kontroll

Vissa oljor och vätskor bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Startbatteri – byte

Startbatteriet bör bytas av en auktoriserad verkstad.

Säkringar – i motorrum

Säkringar i motorrum skyddar bl.a. motor- och bromsfunktioner.

Startbatteri – allmänt

Startbatteriet används för att driva startmotorn och annan elektrisk utrustning i bilen.

Kylvätska – kvalitet och volym

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Motorrum – översikt

Översikten visar några servicerelaterade komponenter.

Batteri – Start/Stop

Bil med Start/Stop-funktion är förutom startbatteriet utrustad med ett stödbatteri.

Kylvätska – nivå

Kylvätskan kyler förbränningsmotorn till rätt arbetstemperatur. Den värme som överförs från motorn till kylvätskan kan användas till att värma kupén.

Motorolja – allmänt

För att rekommenderade serviceintervall ska kunna tillämpas, krävs att godkänd motorolja används.