Underhåll och service

Torkarblad

Uppdaterad 1/31/2020

Torkarblad

Torkarblad sveper bort vatten från vind- och bakrutan. Tillsammans med spolarvätska rengör de rutorna och säkerställer sikten vid körning.

Vindrutans torkarblad måste vara i serviceläge när de ska bytas.

Serviceläge

P3-0946 Torkarblad serviceläge

Torkarblad i serviceläge.

För att det ska vara möjligt att byta, tvätta eller lyfta torkarbladen (till exempel vid avskrapning av is från vindrutan) måste de vara i serviceläge.

Viktigt

Innan torkarbladen sätts i serviceläge – säkerställ att de inte är fastfrusna.

Sätt fjärrnyckeln i startlåsetInte nödvändigt i bil med nyckelfritt start- och låssystem. och tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge I. För detaljerad information om nyckellägen, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Tryck kort på START/STOP ENGINE-knappen igen för att sätta bilens elsystem i nyckelläge 0.

För inom 3 sekunder höger rattspak uppåt och håll den kvar i ca 1 sekund.

Torkarna går då och ställer sig rakt upp.

Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP ENGINE-knappen (nyckelläge I) eller vid start av bilen.

Viktigt

Om torkararmarna i serviceläge har fällts upp från vindrutan, måste de fällas tillbaka mot vindrutan innan torkarna aktiveras. Detta för att undvika att lacken på motorhuven skrapas.

Byte av torkarblad

p3007 byte av torkarblad 1

Fäll upp torkararmen när den är i serviceläge. Tryck på knappen som sitter på torkarbladsinfästningen och dra rakt ut parallellt med torkararmen.

p3007 byte av torkarblad 2

Skjut in det nya torkarbladet tills ett klickljud hörs.

p3007 byte av torkarblad 3

Kontrollera att bladet sitter fast ordentligt.

Fäll tillbaka torkararmen mot vindrutan.

Torkarna återgår till utgångsläge vid ett kort tryck på START/STOP ENGINE-knappen (nyckelläge I) eller vid start av bilen.

p3007 rengöring torkarblad

OBS

Vid byte av torkarblad, var uppmärksam på att de har olika längd. Bladet på förarsidan är längre än det på passagerarsidan.

Varning

Eftersom bilen är utrustad med krockkudde Pedestrian Airbag rekommenderar Volvo att torkararmarna ska vara original och att endast originaldelar används till dem.

Byte av torkarblad bakruta

P3-1146-V60 Torkarblad bak

Fäll torkararmen utåt.

Ta tag i den inre delen av bladet (vid pilen).

Vrid moturs för att använda bladets ändläge mot torkararmen som en hävstång för att lättare få loss bladet.

Tryck fast det nya torkarbladet. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.

Fäll tillbaka torkararmen till sitt ursprungsläge.

Rengöring

För rengöring av torkarblad och vindruta, se Biltvätt.

Viktigt

Kontrollera bladen regelbundet. Eftersatt underhåll förkortar bladens livslängd.


Var detta till någon hjälp?