Praktisk information om Volvo On Call

Reservbatteri för Volvo On Call*

Uppdaterad 1/31/2020

Reservbatteri för Volvo On Call*

Om bilen blir strömlös ersätts huvudbatteriet med Volvo On Calls reservbatteri.

Reservbatteriet har en begränsad livslängd. När batteriet behöver service eller bytas ut kommer det upp ett meddelande, Volvo On Call Service erfordras, i förardisplayen.

Om meddelandet kvarstår, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system