Praktisk information om Volvo On Call

Volvo On Call*-tillgänglighet

Uppdaterad 1/31/2020

Volvo On Call*-tillgänglighet

Volvo On Call-systemets funktioner är tillgängliga en viss tid efter att fjärrnyckeln avlägsnats.

Efter att fjärrnyckeln avlägsnats ur bilen är systemets funktioner tillgängliga kontinuerligt under 5 dygn och därefter en gång per timme under de kommande 17 dygnen. Efter totalt 22 dygn kommer systemet vara avstängt tills dess bilen startatsFunktionernas tillgänglighet kan variera..

Varning

Systemet fungerar enbart i områden där Volvo On Call:s samarbetspartner har mobiltäckning och på de marknader där tjänsten är tillgänglig.

Precis som med mobiltelefoner kan atmosfäriska störningar eller glesare sändartäckning leda till att anslutning är omöjlig, t.ex. i glest befolkade områden.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system