Praktisk information om Volvo On Call

Volvo On Call*-tjänster per marknad

Uppdaterad 1/31/2020

Volvo On Call*-tjänster per marknad

Här presenteras för vilken marknadstyp som Volvo On Call-tjänsterna är tillgängliga.

Tjänster

Marknadstyp

A

B

Volvo On Call-app

X

X

Automatiskt krocklarm

X

X

Akut hjälp i nödsituationer

X

X

Vägassistans

X

X

Fjärrupplåsning via servicecenter

X

Stöldvarning via servicecenter

X

Spårning av stulet fordon

X

Fjärrmanövrerad startspärr

XEndast vissa Volvo On Call-marknader av typ A

Kundtjänst

X

XEndast vissa Volvo On Call-marknader av typ B

Skicka destinationer till navigationssystemet via servicecenter

XEndast vissa Volvo On Call-marknader av typ A

Mer information på Volvo Cars supportsida

Besök support.volvocars.com för mer information om Volvo On Call-tjänster och appfunktioner.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system