Praktisk information om Volvo On Call

Volvo On Call* utomlands

Uppdaterad 1/31/2020

Volvo On Call* utomlands

Volvo On Call-tjänsterna kan variera vid körning mellan länder.

När du trycker på SOS-knappen kopplas du alltid till det Volvo On Call servicecenter som finns på den marknad där bilen befinner sig. Finns det inget Volvo On Call servicecenter, kontaktas närmaste larmcentral.

När du trycker på ON CALL-knappen kopplas du alltid till ditt hemlands Volvo On Call servicecenter.

I länder utan roamingavtal är dock inga Volvo On Call-tjänster tillgängliga.

För mer information, kontakta en Volvoåterförsäljare.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system