Volvo On Call

Volvo On Call*

Uppdaterad 1/31/2020

Volvo On Call*

Volvo On Call ger direktkontakt till bilen, extra komfort och hjälp dygnet runt.

Det går t.ex. att låsa eller låsa upp bilen eller kontrollera bränslenivån direkt på en telefon via Volvo On Call-app. Om en olycka är framme kan akut hjälp, i form av t.ex. ambulans och polis, skickas till bilen, och vid mindre akuta problem, som punktering, kan vägassistans tillkallas.

Funktionerna finns tillgängliga via Volvo On Call-appenAppfunktioner varierar mellan marknader., ON CALL- och SOS-knappen i bilens tak.

Det går även att i menykällan MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarVolvo On CallSOS eller On Call.

Påbörjad tjänst kan avbrytas inom 10 sekunder med hjälp av ett tryck på EXIT-knappen.

OBS

SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor, sjukdom eller vid externt hot mot bilen och dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer.

Volvo On Call-appen och ON CALL-knappen kan användas för samtliga andra tjänsterTjänsterna varierar mellan marknader., inklusive vägassistans.

Volvo On Call-systemet

Volvo On Call är kopplat till bilens säkerhets- och larmsystem samt bilens övriga system, som lås och klimat. Bilen har ett inbyggt modem för kommunikation med Volvo On Call servicecenter och Volvo On Call-app. GNSS (Global Navigation Satellite System) används för att lokalisera bilen.

Kontakta servicecenter

För att kontakta Volvo On Call servicecenter används bilens ON CALL-knapp eller Volvo On Call-app. Det går även att ringa via telefon till Volvo On Call servicecenter.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system