Sensus Navigation

Navigation* – röststyrning

Uppdaterad 7/23/2018

Exempel på röststyrning av navigationssystemet.

För grundläggande beskrivning av röststyrning, se avsnittet röststyrning i ägarmanualen.

Följande dialoger är endast exempel. Systemets svar kan variera beroende på situationen.

Starta vägledning

      

Följande dialog med röstkommandon startar vägledning enligt angiven resplan.

Säg: "Starta vägledning".

Systemet svarar: "Startar vägledning".

Avbryta vägledning

      

Följande dialog med röstkommandon avbryter vägledning.

Säg: "Avbryt vägledning".

Systemet svarar: "Är du säker på att du vill avbryta vägledningen".

Säg: "Ja".

Systemet svarar: "Avbryter vägledning".

Ange resmål med intressepunkt (POI)

      

Följande dialog med röstkommandon startar vägledning till närmaste tankställe. Scenariot fungerar även för andra intressepunkter som t.ex. hotel och resturang.

Säg: "Närmaste tankställe.".

Systemet svarar: "Välj ett radnummer eller säg nästa sida.".

Säg radnumret där önskat tankställe står angivet (t.ex. rad 5): "5".

Systemet svarar: "Nummer 5 accepterad. Vill du ange det visade resmålet som ett delmål?".

Säg: "Ja".

Systemet svarar: "Delmål 5 har angivits. Vill du starta vägledning?".

Säg: "Ja".

Rutten beräknas och vägledning startar.

Fler kommandon

Fler kommandon för röststyrning av navigationssystemet går att hitta genom att i normalvyn för MY CAR trycka på OK/MENU och välja InställningarInställningar för röststyrningLista över kommandonNavigationskommandon.


Var detta till någon hjälp?