Sensus Navigation

Navigation* – teckenhjul och tangentbord

Uppdaterad 7/23/2018

Använd teckenhjul eller mittkonsolens knappsats för att skriva och välja alternativ. Ange t.ex. information om en adress eller en inrättning.

Skärmvy med textfält för valfri text.

Skärmvy med textfält för valfri text.

Aktivera ett val

Efter att önskad funktion/menyrad markerats med TUNE-ratten, tryck på OK/MENU för att se nästa nivå av funktioner/alternativ.

Skriva med teckenhjulet

Teckenhjulet.

Teckenhjulet.

  1. Markera ett textfält.
  2. Tryck OK/MENU för att få fram teckenhjulet.
  3. Välj tecken med TUNE-ratt och mata in dem med ett tryck på OK/MENU.

Skriva med numeriska tangenter

Numeriskt tangentbordOBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad..

Numeriskt tangentbord

OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad.

.

Ett annat sätt att mata/skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 09, * och #.

Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla teckenSkrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad. under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.

  • Stanna med markören på önskat tecken för att välja – tecknet visas på skrivraden.
  • Radera/ångra med EXIT.

Flera möjligheter

OBS

Nertonade tecken kan inte väljas i kombination med de aktuella inmatade.

I teckenhjulets infällda meny finns ytterligare alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och även siffror:

  • 123/ABC + OK/MENU – teckenhjulet skiftar mellan siffror och skrivtecken.
  • MER + OK/MENU – alternativa tecken visas i hjulet.
  • => + OK/MENU – markören flyttas till listan på skärmens högra sida där val med OK/MENU kan göras.
  • Postnummer + OK/MENU – markören flyttas till listan på skärmens högra sida där val med OK/MENU kan göras, se Ange resmål med postnummer.

Lista med alternativ

Lista som matchar inskrivna tecken.

Lista som matchar inskrivna tecken.

Vid sökning listas de alternativ som är möjliga utifrån inmatad information.

Siffran "149" i bildskärmens övre högra hörn innebär att listan innehåller 149 st möjliga alternativ som matchar de inmatade bokstäverna "LON".

Ingen lista

En tom lista och tecknen "***" i bildskärmens övre högra hörn, innebär att antalet tillgängliga alternativ med aktuella inmatade tecken är fler än 1000 st – när antalet är färre visas aktuella alternativ automatiskt.

För att minska antalet alternativ i listan:

  • Mata in fler tecken på textraden.

Var detta till någon hjälp?