Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare* – köra om annat fordon

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Då bilen följer ett annat fordon och föraren markerar en förestående omkörning med körriktningsvisarenEndast vid vänsterblink i vänsterstyrd bil, respektive blink åt höger i högerstyrd bil., hjälper den Adaptiva farthållaren till genom att kortvarigt accelerera bilen mot framförvarande fordon.

Funktionen är aktiv i hastigheter över 70 km/h.

Varning

Var uppmärksam på att denna funktion kan aktiveras vid fler situationer förutom vid omkörning, t.ex. då körriktningsvisare används för att markera filbyte eller avfart till annan väg – bilen kommer då att kortvarigt accelerera.


Var detta till någon hjälp?