Adaptiv farthållare

Adaptiv farthållare* – stänga av

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren(ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Knappsats med Fartbegränsare

Den Adaptiva farthållaren stängs av med rattknapp i rattens knappsats – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten och kan sedan inte återupptas med -knappen.

Knappsats utan Fartbegränsare

Med ett kort tryck på rattknapp ställs den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge. Med ytterligare ett kort trycks stängs den av – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten och kan sedan inte återupptas med -knappen.


Var detta till någon hjälp?