Kollisionsvarnare

Kollisionsvarnare* – handhavande

Uppdaterad 7/23/2018

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.

Varningssignaler På och Av

1. Akustisk och visuell varningssignal vid kollisionsrisk.Bilden är schematisk – bilmodell och detaljer kan avvika.

1. Akustisk och visuell varningssignal vid kollisionsrisk.

Bilden är schematisk – bilmodell och detaljer kan avvika.

Det går att välja om Kollisionvarnarens akustiska och visuella varningssignaler ska vara påslagna eller avstängda.

Vid motorstart fås automatiskt den inställning som var vald då motorn stängdes av.

OBS

Funktionerna Bromsunderstöd och Auto-broms är alltid påslagna – de kan inte stängas av.

Inställningar för Kollisionsvarnaren görs via mittkonsolens bildskärm och menysystemet MY CAR, se MY CAR.

Ljus- och ljudsignal

När Kollisionsvarnarens ljus- och ljudvarning är aktiverade, testas varningslampan (nr [1] i föregående bild) vid varje motorstart genom att kort tända upp varningslampans separata ljuspunkter.

Efter motorstart kan både ljus- och ljudsignal stängas av:

  • Sök fram Kollisionsvarning i Förarstödsystem i menysystemet MY CAR, MY CAR – välj där att avmarkera funktionen.

Ljudsignal

Efter motorstart kan varningsljudet aktiveras/deaktiveras separat:

  • Sök fram Varningsljud i Kollisionsvarning i menysystemet MY CAR, MY CAR – välj där eller Av.

Därefter indikeras kollisionsvarning enbart med ljussignal.

Ställa in varningsavstånd

Varningsavståndet reglerar på vilket avstånd den visuella och akustiska varningen utlöses.

  • Sök fram Varningsavstånd i Kollisionsvarning i menysystemet MY CAR, MY CAR – välj där Långt, Normalt eller Kort.

Varningsavståndet bestämmer känsligheten för systemet. Varningsavstånd Långt ger tidigare varning. Prova först med Långt och om denna inställning ger för många varningar, vilket i vissa situationer kan uppfattas som irriterande, byt då till varningsavstånd Normalt.

Använd varningsavstånd Kort endast i undantagsfall, t.ex. vid dynamisk körning.

OBS

När den Adaptiva farthållaren används kommer varningslampan och varningsljudet att användas av Farthållaren även om Kollisionsvarnaren är avstängd.

Kollisionsvarnaren varnar föraren vid risk för kollision, men funktionen kan inte förkorta förarens reaktionstid.

För att Kollisionsvarnaren skall vara effektiv, kör alltid med Avståndsvarning inställd på tidsavstånd 4–5.

OBS

Även om varningsavståndet har satts till Långt kan varningar i vissa lägen uppfattas som sena. T.ex. vid stora hastighetsskillnader eller om framförvarande bil bromsar kraftigt.

Varning

Inget automatiskt system kan garantera 100 % korrekt funktion i alla situationer. Prova därför aldrig Kollisionsvarnare med auto-broms mot människor eller fordon – det kan medföra svåra skador och livsfara.

Kontrollera inställningar

De aktuella inställningarna kan kontrolleras via mittkonsolens bildskärm och menysystemetMY CAR.

Underhåll

 Kamera- och radarsensorOBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell..

Kamera- och radarsensor

OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.

.

För att sensorerna ska fungera korrekt måste de hållas rena från smuts, is och snö och rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

OBS

Smuts, is och snö som täcker sensorerna reducerar funktionen och kan omöjliggöra mätning.


Var detta till någon hjälp?