Utforska din manual

V60
2015 Early

10 Resultat

Körfältsassistans (LKA) – handhavande

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid). Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

Körfältsassistans (LDW)*

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

Körfältsassistans (LDW) – funktion

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.Vissa inställningar kan göras för funktionen Körfältsassistans.

Körfältsassistans (LKA) – funktion

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid). Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.Vissa inställningar kan göras för funktionen Körfältsassistans.

Körfältsassistans (LKA)*

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid). Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.

Körfältsassistans (LKA) – begränsningar

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid). Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.Körfältsassistans kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.

Körfältsassistans (LDW) – begränsningar

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.Körfältsassistentens kamerasensor har begränsningar liknande det mänskliga ögats.

Körfältsassistans (LDW) – handhavande

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.LDW kompletteras i kombiinstrumentet med självförklarande grafik i olika situationer. Här följer några exempel:

Körfältsassistans (LDW) – symboler och meddelanden

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.I situationer där LDW-funktionen uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.

Körfältsassistans (LKA) – symboler och meddelanden

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid). Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.I situationer där LKA-funktionen uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – Följ i förekommande fall given rekommendation.