Parkeringshjälp

Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar

Uppdaterad 7/23/2018

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

PAP-sekvensen avbryts:

 • om bilen framförs för fort – över 7 km/h
 • om föraren rör ratten
 • vid ingrepp av ABS

  (Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.

  eller ESC

  (Electronic Stability Control) – Elektronisk stabilitetskontroll.

  -funktionen – t.ex. ett hjul tappar fästet vid halt väglag.

Ett textmeddelande informerar om varför PAP-sekvensen avbröts.

OBS

Smuts, is och snö som täcker sensorerna reducerar funktionen och kan omöjliggöra mätning.

Viktigt

Under vissa omständigheter kan PAP inte hitta parkeringsfickor – en anledning kan vara att sensorerna störs av externa ljudkällor vilka avger samma ultraljudfrekvenser systemet arbetar med.

Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.

Att tänka på

Föraren bör ha i minnet att den Aktiva parkeringshjälpen är ett hjälpmedel – inte en ofelbar helautomatisk funktion. Därför måste föraren vara beredd att avbryta parkeringen. Det finns även några detaljer att tänka på i samband med parkering, t.ex:

 • PAP utgår från på aktuell plats parkerade fordons placering – är dessa olämpligt uppställda kan t.ex. den egna bilens däck och fälgar skadas mot trottoarkanter.
 • PAP är konstruerad för parkering på raka gator – inte i kraftiga böjar eller svängar. Se därför till att bilen är parallell med parkeringsfickan då PAP mäter utrymmet.
 • Parkeringsfickor på smala gator kan inte alltid erbjudas eftersom nödvändigt utrymme för manövrering inte är tillräcklig – det kan underlätta att då köra så nära den sida av gatan som möjligt, där den tänkta parkeringsfickan finns.
 • Tänk på att bilens front kan svänga ut mot mötande trafik under parkeringsmanövern.
 • Objekt belägna högre än sensorernas detektionsområde inkluderas inte när parkeringsmanövern beräknas vilket kan leda till att PAP kan svänga in i parkeringsfickan för tidigt – därför bör sådana parkeringsfickor undvikas.
 • Föraren är ansvarig för bedömning av att den ficka PAP erbjuder är lämpad för parkering.
 • Använd godkända däck

  Med ”godkända däck” avses däck av samma typ och fabrikat som originalmonterats vid nyleverans från fabrik.

  med korrekt däcktryck – det påverkar PAP:s förmåga att parkera.
 • Kraftigt regn eller snöfall kan medföra att parkeringsfickan inte mäts på ett korrekt sätt.
 • Använd inte PAP om snökedjor eller reservhjul är monterade.
 • Använd inte PAP om lastade föremål sticker utanför bilen.

Viktigt

Vid byte till annan godkänd fälgdimension vilken medför förändrad däckomkrets kan PAP-systemets parametrar behöva uppdateras. Rådfråga en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Underhåll

PAP sensorerna är placerade i stötfångarnaOBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell. – 6 st fram och 4 st bak.

PAP sensorerna är placerade i stötfångarna

OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan skilja beroende av bilmodell.

6 st fram och 4 st bak.

För att PAP-funktionen ska fungera korrekt måste dess sensorer rengöras regelbundet med vatten och bilschampo – det är samma sensorer som Parkeringshjälp använder, se Parkeringshjälp – rengöring av sensorer.


Var detta till någon hjälp?