Parkeringshjälp

Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion

Uppdaterad 7/23/2018

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik och text när olika moment ska utföras.

OBS

Funktionen PAP mäter utrymme och vrider ratten – förarens uppgift är att följa kombiinstrumentets instruktioner och välja växel (bakåt/framåt), reglera hastigheten, bromsa och stanna.

PAP kan aktiveras om följande kriterier är uppfyllda efter motorstart:

 • Funktionerna ABS

  (Anti-lock Braking System) – Låsningsfritt bromssystem.

  eller ESC

  (Electronic Stability Control) – Stabilitetssystem.

  får inte ingripa under pågående PAP-funktion – dessa kan aktiveras vid t.ex. brant och halt underlag, se avsnitten om Färdbroms samt Stabilitetssystem ESC för mer information.
 • Släpfordon får inte vara kopplad till bilen.
 • Hastigheten måste vara lägre än 50 km/h.
Princip för PAP.

Princip för PAP.

PAP-funktionen parkerar bilen med följande delmoment:

 1. Parkeringsutrymme söks och kontrollmäts (A & B) – vid mätning får hastigheten inte överstiga 30 km/h.
 2. Bilen styrs in i utrymmet under backning (C & D).
 3. Bilen fixeras i utrymmet med körning framåt och bakåt (E & F ).

Var detta till någon hjälp?