Parkeringshjälp

Parkeringshjälp*

Uppdaterad 7/23/2018

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.

Parkeringshjälpens ljudnivå kan justeras under pågående ljudsignal med mittkonsolens VOL-vred. Ljudnivån kan även justeras i ljudinställningsmenyn som nås med ett tryck på SOUND eller i bilens menysystemMY CARBeroende av ljud- och mediasystem..

Parkeringshjälp finns i två varianter:

  • Enbart bak
  • Både fram och bak.

OBS

Då en dragkrok är konfigurerad med bilens elsystem, inkluderas dragkrokens utstick när funktionen mäter parkeringsutrymmet.

Varning

  • Parkeringshjälpen kan aldrig ersätta det ansvar som föraren själv har vid parkering.
  • Sensorerna har döda vinklar där hinder inte kan upptäckas.
  • Var uppmärksam på t.ex. människor eller djur som befinner sig nära bilen.

Var detta till någon hjälp?