Parkeringshjälp

Parkeringshjälp* – felindikering

Uppdaterad 7/23/2018

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.

Om kombiinstrumentets informationssymbol lyser med fast sken och textmeddelande Parkeringshjälp Service erfordras visas, är parkeringshjälpen ur funktion.

Viktigt

Under vissa omständigheter kan parkeringshjälpsystemet ge falska varningssignaler som orsakas av externa ljudkällor som avger samma ultraljudfrekvenser som systemet arbetar med.

Exempel på sådana källor är bl.a. signalhorn, våta däck på asfalt, pneumatiska bromsar, avgasljud från motorcyklar, m.m.


Var detta till någon hjälp?