Utforska din manual

V60
2015 Early

14 Resultat

Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet. Kombiinstrumentet visar med symboler, grafik och text när olika moment ska utföras.

BLIS – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

I situationer där BLIS (Blind Spot Information System)- och CTA (Cross Traffic Alert) -funktionen uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol kompletterad med ett förklarande meddelande – Följ eventuellt given rekommendation.

Start/Stop* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.

Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.

Avståndsvarning* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om tidsavståndet till framförvarande fordon. Funktionen har vissa begränsningar.

Meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Samtidigt som en varnings-, informations- eller kontrollsymbol tänds, visas ett kompletterande meddelande i informationsdisplayen.

City Safety™ – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

I samband med att City Safety™ automatiskt bromsar, kan en eller flera av kombiinstrumentets symboler tändas kombinerat med att ett textmeddelande visas. Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på blinkerspakens OK-knapp.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Stabilitetssystemet ESC (Electronic Stability Control) hjälper föraren att undvika sladd och förbättrar bilens framkomlighet.

Driver Alert Control (DAC)* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

DAC kan i olika situationer visa symboler och textmeddelanden i kombiinstrumentet eller på mittkonsolens bildskärm.

Meddelanden – hantering

Uppdaterad 7/23/2018

Med vänster rattspak kan man bekräfta och bläddra bland meddelanden som visas i kombiinstrumentets informationsdisplay.

Adaptiv farthållare* – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon. Ibland kan den Adaptiva farthållaren visa en symbol och/eller ett textmeddelande. Här är några exempel – följ i förekommande fall given rekommendation:

Körfältsassistans (LDW) – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LDW (Lane Departure Warning).Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.I situationer där LDW-funktionen uteblir kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – följ i förekommande fall given rekommendation.

Alkolås* – symboler och textmeddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

AlkolåsetsAlcoguard funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.Förutom redan beskrivna meddelanden relatertade till hur alkolåset fungerar inför motorstart kan kombiinstrumentets display även visa följande:

Körfältsassistans (LKA) – symboler och meddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

Körfältsassistans är en av funktionerna i Driver Alert System – omnämns ibland även som LKA (Lane Keeping Aid). Funktionen är tänkt att användas på motorvägar och liknande större leder för att reducera risken att fordonet i vissa situationer oavsiktligt lämnar det egna körfältet.I situationer där LKA-funktionen uteblir eller avbryts kan kombiinstrumentet visa en symbol i kombination med ett förklarande meddelande – Följ i förekommande fall given rekommendation.