Utforska din manual

V60
2015 Early

6 Resultat

larmet förhindrar att bilen oavsiktligt lämnas med larmet deaktiverat.

larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas på följande sätt:

larm ljuder en siren och samtliga körriktningsvisare blinkar.