Utforska din manual

V60
2015 Early

12 Resultat

Löstagbart nyckelblad – upplåsning dörr

Uppdaterad 7/23/2018

Det löstagbara nyckelbladet kan användas om centrallåset inte kan aktiveras med fjärrnyckeln, t.ex. om nyckelns batteri tagit slut.

Sekretesslåsning*

Uppdaterad 7/23/2018

Sekretesslåsning är tänkt att användas när bilen lämnas till service, hotell eller liknande. Handskfacket är då låst och bakluckans lås är bortkopplat från centrallåset – bakluckan kan inte öppnas med vare sig centrallåsets knapp i framdörrarna eller fjärrnyckeln.

Låsning/upplåsning – baklucka

Uppdaterad 7/23/2018

Bakluckan kan öppnas, låsas och låsas upp på flera sätt.

Låsning/upplåsning – utifrån

Uppdaterad 7/23/2018

Låsning/upplåsning utifrån sker med fjärrnyckeln. Fjärrnyckeln kan låsa/låsa upp samtliga dörrar och bakluckan samtidigt. Olika sekvenser för upplåsning kan väljas, se Fjärrnyckel – funktioner.

Låsning/upplåsning – indikering

Uppdaterad 7/23/2018

När bilen låses eller låses upp med fjärrnyckeln indikerar bilens blinkers att låsningen/upplåsningen utförts korrekt.

Låsning/upplåsning – handskfack

Uppdaterad 7/23/2018

Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.

Låsning/upplåsning – inifrån

Uppdaterad 7/23/2018

Samtliga dörrar och baklucka låsas eller låsas upp samtidigt med förardörrens och passagerardörrens* knapp för centrallåsning.

Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering

Uppdaterad 7/23/2018

Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan öppna en bakdörr inifrån.

Barnsäkerhetsspärr – elektrisk aktivering*

Uppdaterad 7/23/2018

Barnsäkerhetsspärr med elektrisk aktivering förhindrar att barn kan öppna bakdörrar eller fönster inifrån.

Blockerat låsläge*

Uppdaterad 7/23/2018

Blockerat låsläge innebär att alla öppningshandtag mekaniskt frikopplas, vilket omöjliggör dörröppning från både in- och utsidan.

Låsindikator

Uppdaterad 7/23/2018

En blinkande diod vid vindrutan verifierar att bilen är låst.

Manuell låsning av dörr

Uppdaterad 7/23/2018

I vissa situationer måste bilen kunna låsas manuellt, t.ex. vid strömbortfall.