Utforska din manual

V60
2015 Early

13 Resultat

video

Registrering av Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter anslutna samtidigt. En telefon och en media-enhet, vilket det är möjligt att växla mellan. Det är även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler. Det är möjligt att ansluta bilen till internet via mobiltelefonens internetuppkoppling.

Bluetooth® handsfree telefon – översikt

Uppdaterad 7/23/2018

Systemöversikt för Bluetooth® handsfree telefon.

Ta bort Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Om man inte vill ha en Bluetooth®-enhet registrerad till bilen längre är det möjligt att ta bort (avregistrera) den från bilen. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.

Samtalshantering

Uppdaterad 7/23/2018

Funktioner för hantering av telefonsamtal.

Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®-enheter efter registrering och anslutning.

Telefonbok

Uppdaterad 7/23/2018

Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen är ansluten.

Symboler i bildskärm

Uppdaterad 7/23/2018

Översikt av symboler som kan visas i bildskärmens aktivitets-/statusfält.

Bluetooth® handsfree telefon – ljudinställningar

Uppdaterad 7/23/2018

Det är möjligt att justera samtalsvolym, ljudanläggningens volym och ringvolym.

video

Bluetooth® handsfree telefon

Uppdaterad 7/23/2018

En mobiltelefon som är utrustad med Bluetooth® kan anslutas trådlöst till bilen.

Fjärrkontroll*

Uppdaterad 7/23/2018

Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.

Automatisk anslutning av Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

När en Bluetooth®-enhet finns registrerad i bilen ansluts automatiskt den senast anslutna när bilen startas.

Koppla ifrån Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från bilen kopplas den automatiskt ifrån.

Byta till annan Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Det går att byta en ansluten enhet mot en annan om det finns flera enheter i bilen. Enheten måste först ha registrerats till bilen.