Utforska din manual

V60
2015 Early

9 Resultat

video

Registrering av Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter anslutna samtidigt. En telefon och en media-enhet, vilket det är möjligt att växla mellan. Det är även möjligt att ringa med telefonen och samtidigt strömma ljudfiler. Det är möjligt att ansluta bilen till internet via mobiltelefonens internetuppkoppling.

Media Bluetooth®

Uppdaterad 7/23/2018

Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst spela upp strömmande ljudfiler från externa enheter med Bluetooth®, såsom mobiltelefoner och handdatorer.

Snabbspolning

Uppdaterad 7/23/2018

Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler*iPod®.

Ta bort Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Om man inte vill ha en Bluetooth®-enhet registrerad till bilen längre är det möjligt att ta bort (avregistrera) den från bilen. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.

Slumpval av skivspår eller ljudfil

Uppdaterad 7/23/2018

Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis ordningiPod®.

Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®-enheter efter registrering och anslutning.

Automatisk anslutning av Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

När en Bluetooth®-enhet finns registrerad i bilen ansluts automatiskt den senast anslutna när bilen startas.

Koppla ifrån Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från bilen kopplas den automatiskt ifrån.

Byta till annan Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

Det går att byta en ansluten enhet mot en annan om det finns flera enheter i bilen. Enheten måste först ha registrerats till bilen.