Utforska din manual

V60
2015 Early

9 Resultat

Media Bluetooth®

Bilens mediaspelare är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst spela upp strömmande ljudfiler från externa enheter med Bluetooth®, såsom mobiltelefoner och handdatorer.

CD/DVD

Mediaspelaren kan spela förinspelade och brända CD-/DVD-skivor.

video

Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång

En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen.

TV*

TV-bilden visas endast då bilen är stillastående. Då bilen rullar i en hastighet över ca 6 km/h försvinner bilden, ljudet hörs dock under tiden. Bilden återkommer igen när bilen stannat.

Mediasökning

Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva och hårddisk.

Mediaspelaren – kompatibla filformat

Mediaspelaren kan spela en mängd olika filtyper och är kompatibel med formaten i följande tabeller.

Fjärrkontroll*

Fjärrkontrollen kan användas till alla funktioner i ljud- och mediasystemet. Fjärrkontrollens knappar har motsvarande funktioner som knapparna i mittkonsolen eller knappsatsen i ratten.

Mediaspelare

Mediaspelaren kan spela upp ljud och film från CD-/DVD-skivor och externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång eller trådlöst strömma ljudfiler från externa enheter via Bluetooth®. Vissa mediaspelare kan visa TV* samt har möjlighet att kommunicera med mobiltelefon via Bluetooth®.Det är möjligt att kopiera musik från skiva/USB till bilens hårddisk.Vid internetansluten bil är det eventuellt möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och använda musiktjänster, se Appar.

Hårddisk (HDD)

Det är möjligt att kopiera musik från skiva/USB till bilens hårddisk (HDD) och sedan spela upp därifrån.