Vätskor och smörjmedel

Kylvätska - kvalitet och volym

Uppdaterad 7/23/2018

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vattenVattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1., se förpackning.

MotorMotorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar.

Volym

(liter)

T5 Endast vissa marknader.

B5204T9

8,9

T6

B6304T4

D4 AWD

D5244T12

D4 AWD

D5244T17

D3

D5204T7

D4

D5204T3

D5

D5244T15

D5

D5244T11

T3

B4164T3 Manuell växellåda

9,2

T4

B4164T Manuell växellåda

T4F

B4164T2 Manuell växellåda

T3

B4164T3 Automatisk växellåda

9,8

T4

B4164T Automatisk växellåda

T4F

B4164T2 Automatisk växellåda

T5

B4204T11

8,3 (8,7Gäller bil med bränsledriven värmare.)

T5

B4204T15

T6

B4204T9

D4

D4204T5

8,9 (9,2Gäller bil med bränsledriven värmare.)

D2

D4162T Manuell växellåda

10,5

D2

D4162T Automatisk växellåda

11,1


Var detta till någon hjälp?