Utforska din manual

V60
2015 Early

6 Resultat

Alkolås* – förvaring

Uppdaterad 7/23/2018

AlkolåsetsAlcoguard funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.Förvara Alkolåset i dess hållare. Lossa handenheten genom att trycka in den lätt i dess hållare och släppa – den fjädrar då ut och kan sedan tas ur hållaren.

Alkolås* – inför motorstart

Uppdaterad 7/23/2018

AlkolåsetsAlcoguard funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar för användning när bilen öppnas.

Alkolås*

Uppdaterad 7/23/2018

AlkolåsetsAlcoguard funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. Innan motorstart är möjlig måste föraren göra ett utandningsprov som verifierar att denne inte är påverkad av alkohol. Alkolåset kalibreras till respektive marknads gällande gränsvärde för laglig bilkörning.

Alkolås* – att tänka på

Uppdaterad 7/23/2018

AlkolåsetsAlcoguard funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare. För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:

Alkolås* – funktioner och handhavande

Uppdaterad 7/23/2018

AlkolåsetsAlcoguard funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

Alkolås* – symboler och textmeddelanden

Uppdaterad 7/23/2018

AlkolåsetsAlcoguard funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.Förutom redan beskrivna meddelanden relatertade till hur alkolåset fungerar inför motorstart kan kombiinstrumentets display även visa följande: