Bränsle

Bränsle – bioetanol E85

Uppdaterad 7/23/2018

Bioetanol E85 används som bränsle för bilens motor.

Modifiera inte bränslesystemet eller dess komponenter och ersätt inte komponenter med delar som inte är speciellt konstruerade för användning med bioetanol.

Varning

Metanol får inte användas. En dekal på tankluckans insida visar korrekt alternativt bränsle.

Användning av komponenter som inte är konstruerade för bioetanolmotorer kan ge upphov till brand, person- eller motorskador.

Reservdunk

Viktigt

Lagbestämmelser gällande förvaring av reservdunk i bilen varierar från land till land. Ta reda på vad som gäller.

Reservdunk i bilen bör fyllas med bensin. För mer information, se Start av motor – Flexifuel.

Viktigt

Se till att reservdunken är ordentligt fastspänd och att dess lock är tätt.

Varning

Etanol är känsligt för gnistbildning och explosiva gaser kan bildas i reservdunken om den fylls med etanol.


Var detta till någon hjälp?