Byte av hjul

Verktyg

Uppdaterad 7/23/2018

I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och hjulskruvnyckel*.

Under lastgolvet ligger bilens bogserögla, domkraft* och hjulskruvnyckel*. Här finns även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna och verktyg för hjulskruvarnas plasthattar.

Gäller Bi-Fuel*-bil

Bilens verktyg är placerade bakom sidoluckan i lastutrymmet.


Var detta till någon hjälp?