Förkonditionering

Fjärrstart (ERS)*

Uppdaterad 7/23/2018

Fjärrstart (ERS – Engine Remote Start) innebär att bilens motor kan startas på distans för att kunna värma upp/kyla ner kupén innan avfärd. ERS aktiveras via nyckel och/eller via Volvo On Call*, se Volvo On Call mobilapp.

Klimatanläggningen startar med samma inställningar som användes då bilen parkerades.

En ERS-startad motor är aktiverad i maximalt 15 minuter, därefter stängs den av. Efter 2 st ERS-aktiveringar krävs att motorn startas på ordinare vis innan ERS åter kan användas.

ERS kan endast fås på bilar med automatisk växellåda och bilar som har en huvswitchFinns i XC60, bilar med larm, flertalet bilar med 4-cylindriga motorer eller om ERS är valt vid nybyggnad. installerad.

OBS

Livslängden på fjärrnyckelns batteri påverkas av ERS-funktionen. Vid frekvent användning av ERS bör batteriet därför bytas 1 gång per år, se Fjärrnyckel – byte av batteri.

OBS

Ta hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser för tomgångskörning. Ta också hänsyn till lokala/nationella regler/bestämmelser kring ljudnivån när motorn är igång.

Varning

För att fjärrstarta motorn måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Bilen ska vara under uppsikt.
  • Person eller djur får inte befinna sig i eller kring bilen.
  • Bilen får inte stå i ett slutet oventilerat utrymme – avgaserna kan allvarligt skada människor och djur.

Var detta till någon hjälp?