Larm

Larm – fjärrnyckeln ur funktion

Uppdaterad 7/23/2018

Om larmet inte kan stängas av med fjärrnyckeln – om t.ex. nyckelns batteri är slut – kan bilen låsas upp, avlarmas och motorn startas på följande sätt:

Öppna förardörren med det löstagbara nyckelbladet.

Larmet löser ut, larmindikatorn blinkar snabbt och sirenen ljuder.

Sätt fjärrnyckeln i startlåset.

Larmet deaktiveras och larmindikatorn slocknar.

Starta motorn.


Var detta till någon hjälp?