Larm

Reducerad larmnivå

Uppdaterad 7/23/2018

Reducerad larmnivå innebär att rörelse- och lutningssensorerna tillfälligt kan stängas av.

För att undvika oavsiktlig aktivering av larmet – om t.ex. en hund lämnas i låst bil eller vid färd med biltåg eller bilfärja – stäng tillfälligt av Rörelse- och lutningssensorer.

Tillvägagångssättet är detsamma som vid tillfällig urkoppling av Blockerat låslägeEndast i kombination med larm..


Var detta till någon hjälp?