Bränsle

Bränsleekonomisk körning

Uppdaterad 7/23/2018

Att köra ekonomiskt och spara miljön är att köra förutseende och mjukt samt att anpassa körsätt och hastighet till den rådande situationen.

 • För lägsta bränsleförbrukning, aktivera ECO*

  Gäller endast bilar med automatisk växellåda.

  .
 • Ta hjälp av ECO Guide som indikerar hur bränsleekonomiskt bilen körs, se Eco guide & Power guide.
 • Kör på högsta möjliga växel, anpassad efter aktuell trafiksituation och väg – lägre varvtal ger lägre förbrukning. Ta hjälp av växelindikatorn.
 • Undvik snabba onödiga accelerationer och häftiga inbromsningar.
 • Hög hastighet ger ökad bränsleförbrukning – luftmotståndet ökar med hastigheten.
 • Varmkör inte motorn med tomgångskörning utan kör hellre med lätt belastning så snart det är möjligt – en kall motor drar mer bränsle än en varm.
 • Kör med rätt lufttryck i däcken och kontrollera detta regelbundet – välj ECO-däcktryck för bästa resultat, se Däck – godkända däcktryck.
 • Val av däck kan påverka bränsleförbrukningen – rådgör om lämpliga däck med en återförsäljare.
 • Töm bilen på onödiga saker – ju mer last desto högre förbrukning.
 • Utnyttja motorbroms vid inbromsning, där så kan ske utan risk för andra trafikanter.
 • Taklast och skidbox ger högre luftmotstånd och höjer förbrukningen – ta bort lasthållare som inte används.
 • Undvik att köra med öppna fönster.

För information om Volvo Personvagnars miljöfilosofi, se Miljöfilosofi.

För mer information om bränsleförbrukning, se Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

Varning

Stäng aldrig av motorn vid färd, exempelvis i nedförslut, detta inaktiverar viktiga system såsom styr- och bromsservo.


Var detta till någon hjälp?