Körning med släpvagn

Löstagbar dragkrok* – fastsättning/borttagning

Uppdaterad 7/23/2018

Fastsättning/borttagning av den löstagbara dragkroken görs på följande sätt:

Fastsättning

Ta bort skyddskåpan genom att först trycka in spärren och sedan dra kåpan rakt bakåt .

Kontrollera att mekanismen är i upplåst läge genom att vrida nyckeln medurs.

Indikatorfönstret ska visa rött.

Sätt i och skjut in dragkroken tills ett klick hörs.

Indikatorfönstret ska visa grönt.

Vrid nyckeln moturs till låst läge. Ta nyckeln ur låset.

Kontrollera att dragkroken sitter fast genom att rycka uppåt, nedåt och bakåt.

Varning

Om dragkroken inte sitter korrekt ska den tas loss och sättas fast igen enligt tidigare steg.

Viktigt

Smörj bara in kulan för draghandsken, resten av dragkroken ska vara ren och torr.

Säkerhetsvajer.

Varning

Var noga med att fästa släpets säkerhetsvajer i avsett fäste.

Borttagning av dragkrok

Sätt i nyckeln och vrid den medurs till upplåst läge.

Tryck in låsratten och vrid den moturs tills ett klick hörs.

Vrid ner låsratten helt, tills det tar stopp och håll ned samtidigt som dragkroken dras ut bakåt och uppåt.

Varning

Förankra dragkroken på ett säkert sätt om den förvaras i bilen, se Löstagbar dragkrok – förvaring.

Skjut på skyddskåpan tills den snäpper fast.


Var detta till någon hjälp?