Utforska din manual

V60
2016

Parkeringshjälp

14 Resultat

Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – funktion

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Parkeringshjälpkamera – inställningar

Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras när backväxeln väljs.

Parkeringshjälpkamera*

Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras när backväxeln väljs.

Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – symboler och meddelanden

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Parkeringshjälp* – bakåt

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.

Aktiv parkeringshjälp (PAP)*

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Parkeringshjälp* – rengöring av sensorer

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret. För att sensorerna ska fungera korrekt måste de rengöras regelbundet med vatten och bilschampo.

Parkeringshjälpkamera – begränsningar

Parkeringskamera är ett hjälpsystem vilket aktiveras när backväxel väljs.

Parkeringshjälp* – framåt

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avstånd till upptäckta hinder.

Parkeringshjälp* – felindikering

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.

Parkeringshjälp* – funktion

Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt vid motorstart – strömbrytarens lampa lyser. Stängs parkeringshjälpen av med knappen, slocknar lampan.

Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – handhavande

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Aktiv parkeringshjälp (PAP)* – begränsningar

Den Aktiva parkeringshjälpen (PAP – Park Assist Pilot) hjälper föraren att parkera genom att först kontrollera om ett utrymme är tillräckligt stort och därefter vrida ratten och styra in bilen i utrymmet.

Parkeringshjälp*

Parkeringshjälpen används som ett hjälpmedel vid parkering. En ljudsignal samt symboler på mittkonsolens bildskärm indikerar avståndet till det upptäckta hindret.