My Car

MY CAR – internetinställningar

Uppdaterad 7/23/2018

Menyalternativ internetinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Bluetooth® och Wi-Fi.

Internetinställningar

Läs om

Anslut via Bilmodem Bluetooth Wi-Fi Ingen

Internetansluten bil , Bilmodem, Registrering av Bluetooth®-enhet och Internetansluten bil

Bilmodem Dataanvändning Nätverksoperatör Dataroaming Lås SIM-kort Ändra PIN-kod för SIM-kort Åtkomstpunktsnamn

Bilmodem

Bluetooth

Registrering av Bluetooth®-enhet

Wi-Fi

Internetansluten bil

Bilens Wi-Fi hotspot

Bilmodem

Bilens Wi-Fi hotspot Av

Namn

Lösenord

Var detta till någon hjälp?