My Car

MY CAR – menyalternativ

Uppdaterad 7/23/2018

MY CAR är en menykälla där många av bilens funktioner kan hanteras, t.ex. inställning av klocka, ytterbackspeglar och lås.

Exempel på normalvy för MY CAR.

Exempel på normalvy för MY CAR.

Tryck på MY CAR i mittkonsolen för att komma till normalvyn för MY CAR. I normalvyn visas statusen för vissa av bilens förarstödsystem i övre delen av bildskärmen tillsammans med status för funktionen Start/Stop* i nedre delen av bildskärmen.

Med ett tryck på OK/MENU nås menykälla My Car där följande alternativ finns:

 • Min S60

  Beroende av bilmodell.

 • Färdstatistik
 • Drive-E

  Gäller V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 och V70/XC70.

  /Hybrid

  Gäller V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.

 • Däcktryck
 • Inställningar
 • Service och reparation
 • Ägarmanual

Min S60

Beroende av bilmodell.

My Car Min S60

Beroende av bilmodell.

Bildskärmen visar bilens samtliga förarstödsystem samlade – dessa kan här aktiveras eller deaktiveras.

Färdstatistik

My Car Färdstatistik

Bildskärmen visar historia med stapeldiagram över genomsnittsförbrukning av el

Gäller V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.

och bränsle.

Drive-E

Gäller V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60, S80 och V70/XC70.

My Car Drive-E

Här beskrivs bland annat delar av Volvos koncept Drive-E. Välj bland följande rubriker:

 • Start/Stop
Här finns information om funktionen Start/Stop.
 • ECO-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning av innebörden av ekonomisk körning.

Hybrid

Gäller V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.

My Car Hybrid

Här finns information om bilens drivsystem. Välj bland följande rubriker:

 • Kraftflöden
Bildskärmen visar vilken motor som driver bilen samt hur drivkraften flödar.
 • Körlägen
Bilens olika körlägen förklaras.
 • ECO-körguide
Här finns tips, goda råd och beskrivning av innebörden av ekonomisk körning.

Däcktryck

My Car Däcktryck

Bildskärmen visar information bilens däcktrycksövervakning – systemet kan här aktiveras eller deaktiveras.

Inställningar

My Car Inställningar

Så här är menyerna uppbyggda:

Menynivå 1
Menynivå 2 Menynivå 3 Menynivå 4

Här visas de 4 första menynivåerna under Inställningar. Vissa funktioner är standard, andra är tillval – utbudet varierar även beroende av marknad.

Vid val om en funktion önskas aktiverad/ eller deaktiverad/Av visas en kvadrat:

: Markerad kvadrat.

Av: Tom kvadrat.

 • Välj /Av med OK – backa sedan ur menyn med EXIT.

Menyer under inställningar

Service och reparation

My Car Service och reparation

Här finns service- och verkstadsinformation för bilen samt information om bokade servicetillfällen.

Ägarmanual

My Car Ägarmanual

Bildskärmen visar den digitala ägarmanualen.


Var detta till någon hjälp?