My Car

MY CAR – röstinställningar

Uppdaterad 7/23/2018

Menyalternativ röstinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. röstinstruktioner och kommandolista för röststyrning.

Inställningar för röststyrning

Läs om

Instruktioner

Hjälpfunktioner för röststyrning

Lista över kommandon Globala kommandon Navigationskommandon Radiokommandon Mediakommandon Telefonkommandon

Navigationskommandon gäller endast om Volvos navigationssystem* är installerat.

Röststyrning – snabbkommandon

Användarinställning Grundinställning Användaranpassad

Röststyrning – inställningar

Röstträning

Hjälpfunktioner för röststyrning

Uppläsningshastighet Snabb Medium Långsam

Röststyrning – inställningar


Var detta till någon hjälp?